Každá společnost potřebuje své vzory.

Osobnosti, se kterými se umíme ztotožnit.

Lidi, kterým rozumíme.

Úspěšné, kteří nás inspirují.

Přirozené vůdce, jejichž myšlenky nás naplňují a jsou hodné následování.

Obyčejné smrtelníky, kteří nám dávají v těžkých situacích naději a příklad.

Nenápadné hrdiny, o které se můžeme opřít.

  

 

Řád Vavřínu je prestižním oceněním, kterým Hospodářská komora České republiky vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem a podnikatelským subjektům.

Zohledňuje především celoživotní dílo, společenský dopad, mezinárodní nebo jiný přesah. Řád Vavřínu je udělován také osobnostem, které hrdě reprezentují a významně podporují Českou republiku či osobnostem, jež vytváří nadčasové hodnoty a jejichž činy nechávají trvalou stopu v dědictví lidstva, dále těm osobnostem, které bez ohledu na osobní přínos oddaně pracují ve prospěch ostatních.